Bina Deprem Güçlendirme, Güçlendirme Maliyetleri, Güçlendirme Avantajları, Güçlendirme Fiyatları.

Bina Deprem Güçlendirme, Güçlendirme Maliyetleri, Güçlendirme Avantajları, Güçlendirme Fiyatları.

Bina Deprem Güçlendirme, Güçlendirme Maliyetleri,  Güçlendirme Avantajları, Güçlendirme Fiyatları.

 Nedir? Kabron Elyaf Güçlendirme                                                                                   

1.         Türkiye bir deprem ülkesidir. Ülkemizin tarihinde yıkıcı şiddette depremler yaşanmıştır. Bu nedenle binaların deprem dayanıklılığının geliştirmesi maksadıyla yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin bazıları oldukça maliyetlidir. Etkili ve daha az maliyetli yöntemler binaların deprem dayanıklılığının sağlanması maksadıyla tercih edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de “Karbon Elyaf Güçlendirme”dir.

2.         Binaların deprem dayanıklılığını sağlamak için ekonomik ve etkin bir yöntem olan karbon elyaf güçlendirme günümüzde aktif bina ve inşaat sektöründe tercih edilen bir yöntemdir. Bu kapsamda güçlendirme için son teknoloji ürünü ve dayanıklı malzemeler geliştirilmiştir. Karbon elyaf güçlendirme ile kolon/kiriş dayanımı artırılmakta, donatıların zarar görme riski en aza indirilmektedir. Güçlendirme binanın yük taşıma kapasitesini artırmaktadır.

3.         Güçlendirmenin avantajları;

            a.         Az maliyetle binanın deprem dayanıklılığının artırılması sağlanmaktadır.

            b.         Dayanıklı ve esnek malzemeler ile binan deprem güvenliği artırılmaktadır.

            c.         Uygulama kolaylığı (Binanın yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesi)

            ç.         Bina yapı elemanları daha dayanıklı hale getirilmektedir.

            d.         Diğer yöntemlere nazaran daha kısa sürede uygulanmaktadır.

4.         Güçlendirme kapsamında binaların donatılarında karbon elyaf isimli malzeme kullanılmaktadır. Karbon elyaf hafif bir malzemedir. Binaya ilave yük getirmez. Binaların donatılarına düzgün olarak sarılmaktadır. Malzemenin uzun süreli dayanımı sayesinde donatıların ömrü uzamaktadır. Karbon elyaf dünyada bilinen en sağlam malzemelerden birisidir. Çelikten daha hafiftir.

5.         Karbon elyaf malzemenin avantajları;

            a.         Karbon elyaf malzeme donatıya sarıldığında etriye görevi görmektedir.

            b.         Donatıların taşıma kapasitesini artırır.

            c.         Çarpma ve patlama karşısında donatının dağılmasını engeller.

            ç.         Salınımlarda donatıda kırılmalar olmaz.

            d.         Çelikten daha hafiftir. Paslanma problemi yoktur.

            e.         Maliyeti yüksek makine ve ekipman gerektirmez.

            f.          Bakım gerektirmez.

            g.         Yük taşıma kapasitesi, eğilme ve kesme dayanımı ile durabiliteyi artırır.

6.         Güçlendirme yapılmadan önce binanın detaylı keşfi yapılmaktadır. Yapılan analizler doğrultusunda bina güçlendirme için uygunsa işleme başlanır.

 

7.         Güçlendirme kapsamında yüzey hazırlığı doğru yapılmalıdır. Donatı betonunun yüzeyi temizlenmelidir. Yüzey bozuklukları düzeltilmelidir. Karbon elyaf güçlendirme öncesinde donatılardaki segregasyonlar vb. hatalar tamir harçları ile tamir edilmelidir kolon ve beton yüzeyi su sızdırmazlık su yalıtım malzemesl iki kat yalıtım yapılmalıdır. Tamir harcı öncesinde gerektiğinde korozyon önleyici harç kullanılmalıdır. Keskin yüzeyler pürüzlenmelidir. Karbon elyaf donatıya sarılmadan önce yüzeye epoksi yapıştırıcı sürülmektedir. Daha sonra üzerine karbon elyaf yapıştırılır ve donatıya sarılır. Üzerine tekrar epoksi yapıştırıcı ve silis kumu sürülür. Karbon elyaf malzemenin üzerine daha sonra koruyucu kaplama yapılabilir.

8.         Binaların güçlendirme ihtiyacına paralel olarak donatıları korozyondan korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Donatılar pas sökücü ile temizlenmeli, korozyon önleyici malzeme sürülmeli ve tamir harcı ile sıvanmalıdır. Bu önlemler gerektiğinde uygun su yalıtım uygulamaları ile desteklenmelidir.

9.         Su yalıtımı binanın demir donatılarının korunması maksadıyla yapılması gereken bir uygulamadır. Temel su yalıtımı, teras su yalıtımı, drenaj uygulaması, negatif yönden yapılan uygulamalar binanın sağlamlığını koruyabilmesini sağlar ve donatının ömrünü uzatır. Güçlendirme yapılacak binalarda ilk önce su yalıtımı işlemleri tamamlanmalıdır.

10.       Karbon elyaf ile güçlendirilen binaların depremde daha fazla dayanım gösterdiği yapılan bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır. Bunun yanında binanın güçlendirme için uygun olup olmadığı detaylı bir biçimde analiz edilmektedir. Ayrıca yapılan analizler karbon elyaf yüzeylerin depreme daha iyi dayanım gösterdiğini ortaya koymuştur. Karbon elyaf sarılan donatıların mukavemeti daha yüksektir.

11.       Güçlendirme ile ilgili 1999 Marmara Depreminden sonra gerekli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Apartmanlarda binanın güçlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığı tespit edilmelidir. Kanuni düzenlemeye göre binanın donatılarının korunması ve ana yapıya zarar verici faaliyetlerde bulunulmaması gerekmektedir. Binanın güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunun tespiti halinde yönetim tarafından karar alınarak gerekli işlemler başlatılır.

 

YKS YALITIM

BASF-YKS MasterTile WP 666 

YAPFLEKS® 306, çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıştan uygulanan, iki bileşenli su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Yerleri

iç – dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden,

Temel yalıtımlarında, - istinat duvarlarında,

Sehim yapması düşünülen zeminlerde,

Teraslarda (Üzeri korunmak şartı ile),

WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde,

Olimpik yüzme havuzlarında,

Su depolarında (Üzeri korunmak şartı ile),

Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,

Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Avantajları

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Fırça ve püskürtme makinesi ile uygulanabilir. Çalışma süresi uzundur. Yüksek esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.

Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir kaplama oluşturur. Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır. Su buharı geçirimlidir. Durabilitesi yüksektir. Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır. Hareket ve titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir. Yüksek yapışma performansı ve esnekliği sayesinde deformasyondan etkilenmeden, şap ve seramik altında su geçirimsiz mükemmel bir tabaka oluşturur.

BASF-YKS MasterTile WP 667 

Çimento ve Akrilik Esaslı, İki Bileșenli, Yarı Esnek Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı

MasterTile® WP 667, çimento ve akrilik

esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karșı beton ve

çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da dıștan

uygulanan, iki bileșenli su yalıtım malzemesidir.

TS EN 1504-2’e uygundur.

TS EN 14891/ Nisan 2008’e uygundur.

Kullanım Yerleri

iç – dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden, Temel yalıtımlarında, istinat duvarlarında, Sehim yapması düşünülen zeminlerde,

 Teraslarda (Üzeri korunmak şartı ile), WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde, Olimpik yüzme havuzlarında, Su depolarında (Üzeri korunmak şartı ile), Kaplıca ve hamam gibi tesislerde, Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

 

Avantajları: Kolay hazırlanır ve uygulanır. Fırça ve püskürtme makinesi ile uygulanabilir. Çalışma süresi uzundur. Yüksek esnek yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir kaplama oluşturur. Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır. Su buharı geçirimlidir. Durabilitesi yüksektir. Donma – çözünme döngüsüne dayanıklıdır. Hareket ve titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir. Yüksek yapışma performansı ve esnekliği sayesinde deformasyondan etkilenmeden, şap ve seramik altında su geçirimsiz mükemmel bir tabaka oluşturur.

MASTERSEAL® 525  MASTERSEAL 525, çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdekigazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Yerleri ■   İç - dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönden,

■   Temel yalıtımlannda, ■   İstinat duvarlannda, ■   Sehim yapması düşünülen zeminlerde, ■   Teraslarda (hafif yük altında üzeri korunmadan kullanılabilir. Detaylar İÇİn BASF-YKS Teknik Servisine danışınız) ■   WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde, ■   Olimpik yüzme havuzlannda, ■   İçme ve kullanma suyu depolarında, ■   Kaplıca ve hamam gibi tesislerde, ■   Deniz suyu kanallannda, ■   Tuzlu sulara karşı su geçirmezlik ve koruma istenen yerlerde, ■   Beton yüzeylerin, karbonatlaşma ve klor ataklanna karşı korunmasının sağlanmasında, ■   Marinalann yürüyüş yollarında, ■   Çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Avantajları : ■   1 mm kalınlığındaki MASTERSEAL 525, karbonatlaşmaya karşı 80 mm üzerindeki betona eşdeğer koruma sağlar.

■   Su geçirmez, 7 bar lık pozitif su basıncına dayanır. ■   Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. ■   Kolay hazırlanır ve uygulanır. ■   Fırça ve püskürtme makinesiyle uygulanır. ■   Çalışma süresi uzundur. ■   Beyaz renklidir ve UV ışın lan na dayanıklıdır. ■   Hafif yaya trafiğine elverişlidir. ■   Su buhan geçirimlidir. ■   Durabilitesi yüksektir. ■   Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır. ■   Karbondioksit ve klor iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir. ■   Geleneksel su yalıtım malzemeleri için, 7-28 günlük bir kürtenme süresi gerekli iken, MASTERSEAL 525,24 saatlik taze bir betona uygulanabilir, ■   İçme suyu depolannda güvenle kullanılır. (Test raporu mevcuttur.

 Drenaj Nedir? • Günümüzde hayatımızın  kaynağı olan yeraltı ve doğal hava şartlarıyla da oluşan su, hayatımızı bir çok konuda kolaylaştırdığı gibi bazı konularda da olumsuzlaştırarakta  zorlaştırıyor bilmektedir, su dünya üzerindeki canlılar için her ne kadar yaşamımız için vazgeçilmez olsa da bina- tesis gibi yapılar  için sıkıntı yaratabilmektedir.

• Bu sıkıntıya neden olan su ve su yapılarını bina ve inşaatlardan uzaklaştırma su yalıtım  uygulama kulanılan sisteme işlemlerinin bütününe Drenaj adı verilir. 

• İç drenaj ve Dış drenaj olmak üzere; 2 çeşit drenaj sistemi vardır.

 Peki Bu Drenaj Sistemleri Neden Önemli ? • Bina ve yapıların statik açıdan daha uzun ömürlü olması ve su’dan daha az etkilenmesi için bina etraflarında ve çevrelerinde binaların korozyona maruz kalmaması için drenaj sistemi uyguluyoruz.  • Bunu anlatabilmek için biraz yalıtım kısmını da anlatmamız gerekiyor.  • Bundan önceki yazılarımızda Su Yalıtımın öneminden çokça bahsetmiştik ,bu yazımızda biraz su yalıtım konusu üzerinden geçmek istiyoruz. • Yapılarımızı ve Binalarımızı yaparken önen taşıyan toprak altında kalan bölgelerde, yani temellerde ve bodrum katlarına yeraltı su kaynakları dışarıdan yapı ve bina içerisine sızdırmaması için temel bohçalama sistemiyle bir yalıtım uygulaması yapmamız gerekiyor. • Bu  su yalıtım uygulamaların türevi çimento esaslı ürünler, poliüretan esaslı ürünler olabilir. 

• Buradan su yalıtım yapımı için hangi malzeme seçilirse seçilsin, ki genelde yapılan bütün esaslı malzemeler geçerlidir, kullanırken üretici fabrikaların sunduğu bazı detay sarfiyat miktarları vardır. • Bütün esaslı bir ürünle binamızın perde yalıtımı yapacağımızı, temel yalıtım yapacağımızı varsayalım, üreticiler genelde bu malzemenin metrekarede filesiz 2,5 kilogram fileli 4,5 kilogram arasında sarfiyat kullanılması gerektiğini söylemekteler.  • Gördüğü gibi arada yarı yarıya bir fark var, peki bu farkın hesaplamalarını  neye göre yaparak  söylüyorlar? • Bu binanın toprak kısmı  içerisinde olan basınçlı su miktarına göre yapı derinliğine göre  değişim görüne bilmektedir.  • Örnek  diyelim ki 3 zemin bodrumlu  kattan oluşan bir bodrum yapımız var.  • Bu yapımızın -1. katında maruz olduğu su miktarıyla -2. katındaki maruz kaldığı su miktarlar arasında % 20 ile % 80 farklılıklar olabilir.

 

 Bu Nedir? Neden Yapıyoruz Peki?

• Bitümüm izolasyon ve çimento bazlı Su yalıtım malzemesinin karışım oran miktarına göre uygulanan yüzeyde belirli bir kalınlık oluşturması için. 3,5 kilogram sarfiyat ve araya donatı filesi yaptığınız bir yüzeyde ortalama yaklaşık 3,15 milim civarında bir kalınlık meydana gelir.

• Suyun basınç oranı ne kadar çok etkin olursa yalıtım yüzeyinden Mikron seviyesinde kiristaler malzemeler çözünmeye başlayarak yalıtımı yavaş bir şekilde bitirir.

 Burada drenajın rolü nedir ?

• Binamıza drenaj yaptığımız esnada, binaya çarpacak olan basınçlı su miktarı azalacağından suyun atım ömrü de daha fazla artacaktır ve bu da doğal olarak binamızın ömrünü uzatacaktır.  Drenaj Çeşitleri Nelerdir?  Drenaj - Drenaj sistemleri   Drenaj sistemi  Drenaj çalışması   Drenaj nasıl yapılır  Drenajın faydaları   Güçlendirilmiş drenaj sistemi  Su yalıtımı  Drenaj su yalıtımı   Drenaj izolasyon yapımı  Drenaj su yalıtım koruması yapımı Drenaj nasıl çalışır   Drenaj nerelere yapılır  Drenajdın avantajları   Drenajın faydaları   Bahçe drenaj – bina drenaj  Güçlendirilmiş Drenaj  Nedir

 Güçlendirilmiş drenaj bina ve yapı demir donatısı kimyasal yollarla korozyon dan arındırılmış  bina perdelerine uygun görüldüğü lokal ve noktasal alanlarda  tamir haçlarıyla çiroz demir yerleri ve perde ile raddeye temel birleşim noktaları yüksek aderanslı tamir harçlarıyla tamirat dolum ve pah işlemleri yapılmalıdır.

 Drenaj - Drenaj sistemleri - Drenaj sistemi - Drenaj çalışması - Drenaj nasıl yapılır

 Drenajın faydaları - Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı - Drenaj su yalıtımı –

 Drenaj izolasyon yapımı - Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır – 

 Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları - Drenajın faydaları –

 Bahçe drenaj – bina drenaj nasıl yapılmalı

 Bina toprak altı temel ve perdelerin suyla ilişkisi kesilebilmesi için izolasyon ve su yalıtım işlemleri yapılmalıdır.

 Güçlendirilmiş drenaj nedir sorusuna gelirsek binanın çevresine suyun bina ve yapı statiğine temas ettirilmeden  drenaj sistemiyle tahliye edilmesinin sağlanması gerekmektedir,

 Peki suyun bina yapı statiğine  temas ettirmeden nasıl tahliye ettirilir öncelikli olarak bina ve yapı kenarındaki bölgelere müdahale kuyuları oluşturulmalı drenaj hatları bu köşelere yapılan kuyular sayesinde tıkanmadan ve dönüşlerden kırılmadan toplama ve tahliye kuyusuna suların akıtılması sağlanmalıdır,

 Bina çevresine yapılacak drenaj sistemi öncelik olarak detay iyi düşünülmeli detay çalışmaları iyi yapılmalıdır detay uygulamalarında bütün hesaplamalar  detaylar düşünülmüş olmalıdır drenaj ve güçlendirilmiş drenaj- ve drenaj sistemi binanın sudan korunuma amaçlı kullanılmalıdır,

 Drenaj - Drenaj sistemleri - Drenaj sistemi - Drenaj çalışması - Drenaj nasıl yapılır

 Drenajın faydaları - Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı - Drenaj su yalıtımı –

 Drenaj izolasyon yapımı - Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır –

 Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları - Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

 Doğru yapılan güçlendirilmiş drenaj sistemi Binanın dışındaki su ve rutubetin bina

içine sızmasını önlemek için yapılan imalatların tamamıdır.

 KANALİZASYON: Bina içinde pis su hatları kullanılan suyun önce pvc pimaş yardımlarıyla bina dışına taşınmasına sıhhi tesisat ; bina dışındaki şehir kanalizasyon şebekesine intikalinden sonraki sisteme kanalizasyon ve nihayette Atıksu arıtma denir.

 GÜÇLENDİRİLMİŞ DRENAJ: sistemi  ise, sadece yağmur sularının ve yüksek seviyede olan yeraltı sularının bina içerisine sızdırmadan uzaklaştırılması ile ilgilidir.

 Binanın bodrum katları seviyesinin üstünde olan yeraltı sularının binaya basınç yapmaması için bu suların bina kullanım kotunun altında bir seviyeye uzaklaştırılması için yapılan uygulamalardır. Bunun için yapının etrafına yapılan işlemin avantajı porozitesi yüksek, (süzme kabiliyeti olan) malzeme ile tabaka yapılır ve bina dip seviyesinden suları toplayan borular ile , su uzaklaştırılır.

 Ancak, esas, drenaj şebekesi; Yağmur sularının ve akarsu taşkınlarının binaları ve insanları etkilememesi için, Bina dışındaki açık alanlara yağan yağmuru, ızgaralı rögarlar vasıtası ile borulara alınıpp, kentsel alandan uzaklaştırılması ve akarsulara boşaltılmasını sağlayan sistemlerdir. Kentsel alanda yüksek debili drenaj gerektiren alanlarda ve açık derelerde, en uygun drenaj sistemi “AÇIK KANALLAR” dır.

  Nedir ? Neden İç Drenaj

 Bina dışında drenaj yapma imkanı bulunmayan durumlarda bodrum katında yapılan türdür. 

 Neden içeriden drenaj yapılması istenmekte bina dış tarafta komşu binalara bitişik yapılmış binalarda dışarıdan drenaj yapma imkanı bulunmamaktadır genellikle konutların merkezi yerinde bodrum döşemesi en az  2 m derinlikte zorunlu durumlarda yapı statiğine zarar vermeyecek şekilde 40×40 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılmalıdır. 

 Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülmeli ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatılmalı gerekir. 

 Kuyu içerisine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilmek gerlidir. 

 Bir ucu suyun tahliye olacağı yere diğer ucu ise döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmelidir. Fakat boru, kuyu zemininden 15-20 cm yukarıda bırakılmalıdır ve ucuna da bir süzgeç takılması gerekir.

 Bina iç zeminden sızan su bodrumun radyal temel  taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde su pompası çalışmakta ve suyun dışarı atılması sağlamaktadır. 

 Drenaj - Drenaj sistemleri - Drenaj sistemi - Drenaj çalışması - Drenaj nasıl yapılır - Drenajın faydaları - Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı - Drenaj su yalıtımı -Drenaj izolasyon yapımı - Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır - Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları - Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

2. Dış Drenaj

 İç drenajdan farkı, bina çevresi açık ve ferah olan yapılarda dışarıdan müdahale imkanı olan binalarda dış tan konut çevresinde temel duvarından 60-120 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 3.50 cm derinde %10-15 eğimli bir kanal açılmalıdır ve kanal zemininde genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenmeleri gerekmektedir. Künklerin birleşim ek noktaların  alt yarısı, çimento harcıyla kapatılmaktadır. 

 Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar taş tozu  ile doldurularak iyice sıkıştırılmakta ve taş tozu dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulmaktadır. 

 Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 70×50 cm çapında dik dörtgen şeklinde ve kanal tabanından 15-20 cm daha derinden başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen  beton rögarlar-bacalar yapılmalı, künkler bu rögalara bağlanmakta ve en düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. yerlere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

 Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da keçe sarılarak  kullanılmaktadır. 

 Çapları 100-150 -200 mm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler. 

Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

 Drenaj Sistemi Nasıl Yapılır ?

 Doğru ve sağlam bir drenaj sistemi yapabilmesi için temel kotuna ulaşmak gerekir. 

 Gerekirse temel kotunun minimum 50- 60 santim altına kadar inip sistemi doğru bir şekilde oluşturmak lazım. 

 Drenaj - Drenaj sistemleri - Drenaj sistemi - Drenaj çalışması - Drenaj nasıl yapılır

Drenajın faydaları - Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı - Drenaj su yalıtımı -Drenaj izolasyon yapımı - Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır - Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları - Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

 Delikli  olan PVC boruların üzeri keçe ile sarılması gereklidir.  PVC delikli drenaj borusu , çamur gibi yapı ve atık gibi malzemelerden tıkanmaması için geotekstil keçe boruları etrafında 90 derece çepeçevre dolandırılıp belirli bir eğimli bir şekilde  kuyuda toplanır ve kuyudan pompa yardımıyla borularla yönlendirilmesi veya pompayla binadan uzaklaştırılması gerekiyor.

 Yani, sağlıklı bir drenaj sistemi yapabilmek için temel Kotunun altına inmek gerekiyor, altına geçirimsiz bir yüzey elde edip drenaj borusu yerleştirilecek, onun üzerine bir mıcırla kapama işlemi yapıldıktan sonra normal, biraz daha geçirimli bir toprak yüzeyle bina çevre dolgusunun yapılması gerekiyor, tabi bu çevre dolgusu yaparken yalıtımla ilgili yapılması gereken birkaç işlemler var, bina perde betonumuzu bütün esaslı bir yalıtım uygulaması yaptıktan sonra bu yalıtımın dolgulardan zarar gelmemesi için  XPS dediğimiz ısı yalıtım levhaları ile korunması ve onun üzerine de drenaj levhası yapılması gerekiyor.

 Drenaj levhasını yapmamızdaki neden ise, yüzeysel gelen suların bina yalıtımına gelmeden drenaj levhasının üzerinden süzülerek drenaj borusuna sevketmek. 

 Burada dikkat edilmesi gerekilen bir konu var ki; su yalıtım uygulamasıyla drenaj sistemi beraber çalışan, koordine olan bir sistemdir. 

 Hiçbirinin tek başına yapılmaması gerekiyor, su yalıtım uygulaması yapılıp onun üzerine  bir drenaj levhası yapılması binaların ömrünü uzatacaktır.

I.

 İstanbul Asya ve Avrupa yakası epoksi drenaj su yalıtım firması 

 İstanbul Asya ve Avrupa yakası epoksi drenaj su yalıtım ustası

 stanbul Asya ve Avrupa yakası epoksi drenaj su yalıtım firması

 ZİVERBEY ÇELİK KONSTRÜKSİYON GÜÇLENDİRME

 ZEKERİYAKÖY KÖPRÜ GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 YEŞİLKÖY TARİHİ ESER GÜÇLENDİRME USTASI

 YENİBOSNA KİRİŞ GÜÇLENDİRMESİ FİRMALARI

 YAKACIK GÜÇLENDİRME UYGULAMA FİRMALARI

 TOPKAPI YAPI ONARIM GÜÇLENDİRME FİYATI

 SULTANÇİFTLİĞİ ESKİ EV GÜÇLENDİRME USTASI

 ŞİRİNEVLER KOLON GÜÇLENDİRMELERİ USTASI

 SEFAKÖY KİRİŞ GÜÇLENDİRMESİ FİRMALARI

 POLONEZKÖY DUVAR GÜÇLENDİRMELERİ FİRMASI 

 İNŞAAT GÜÇLENDİRME FİRMALARI

 MERTER YAPI ONARIM GÜÇLENDİRME FİYATI

 MAÇKA TABLİYE GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 LALELİ YIĞMA YAPI GÜÇLENDİRME FİYATLARI

 KURTKÖY BETONARME GÜÇLENDİRME FİRMALARI

 KÜÇÜKYALI ESKİ BİNA YENİLEME FİRMASI

 KİLYOS ÇELİK KONSTRÜKSİYON GÜÇLENDİRME

 KAVACIK TABLİYE GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 İSTİNYE YAPI ONARIM GÜÇLENDİRME FİYATI

 HAZNEDAR DUVAR GÜÇLENDİRMELERİ FİRMASI

 GÜRPINAR GÜÇLENDİRME TAMİRAT USTASI

 GÖZTEPE BETON TAMİRAT GÜÇLENDİRME FİYAT

 FERİKÖY ESKİ YAPI GÜÇLENDİRME FİRMASI

 ETİLER TABLİYE GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 EMİRGAN KİRİŞ GÜÇLENDİRMESİ FİRMALARI

 CİHANGİR YIĞMA BİNA GÜÇLENDİRME USTASI

 ÇEMBERLİTAŞ BİNA GÜÇLENDİRME FİRMALARI

 ÇAĞLAYAN İNŞAAT GÜÇLENDİRME FİRMALARI

 CADDEBOSTAN GÜÇLENDİRME TAMİRAT USTASI

 BEYOĞLU BETON TAMİRAT GÜÇLENDİRME FİYAT

 BEYAZIT KOLON GÜÇLENDİRMELERİ USTASI

 BALTALİMANI KİRİŞ GÜÇLENDİRMESİ FİRMALARI

 ATAKENT ESKİ YAPI GÜÇLENDİRME FİRMASI

 ALTUNİZADE İNŞAAT GÜÇLENDİRME FİRMALARI

 AKSARAY GÜÇLENDİRME TAMİRAT USTASI

 ACARKENT EV GÜÇLENDİRMELERİ USTASI

 ZİNCİRLİKUYU KOLON GÜÇLENDİRMELERİ USTASI

 YEŞİLYURT TABLİYE GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 YENİKÖY BETON TAMİRAT GÜÇLENDİRME FİYAT

 YEDİKULE ESKİ YAPI GÜÇLENDİRME FİRMASI

 ULUS YIĞMA YAPI GÜÇLENDİRME FİYATLARI

 TARABYA BİNA YENİLEME TAMİR FİYATLARI

   SULTANAHMET FABRİKA GÜÇLENDİRME FİRMASI

   ŞENLİKKÖY KÖPRÜ GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 SAMANDIRA ZEMİN TADİLAT GÜÇLENDİRMELERİ

   ORTAKÖY GÜÇLENDİRME UYGULAMA FİRMALARI

 NİŞANTAŞI GÜÇLENDİRME TADİLAT FİRMASI

 MASLAK BETON TAMİRAT GÜÇLENDİRME FİYAT

   LİBADİYE EV GÜÇLENDİRMELERİ USTASI

 KURTULUŞ BİNA GÜÇLENDİRME FİRMALARI

 KUMBURGAZ ESKİ EV GÜÇLENDİRME USTASI

 KOZYATAĞI KOLON GÜÇLENDİRMELERİ USTASI

 KEMERBURGAZ KÖPRÜ GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 KARAKÖY BİNA YENİLEME TAMİR FİYATLARI

 İÇERENKÖY ZEMİN TADİLAT GÜÇLENDİRMELERİ

 HADIMKÖY İNŞAAT GÜÇLENDİRME FİRMALARI

 GÜNEŞLİ EV GÜÇLENDİRMELERİ USTASI

   GÖKTÜRK TARİHİ ESER GÜÇLENDİRME USTASI

 FENERYOLU ESKİ EV GÜÇLENDİRME USTASI

 ERENKÖY KÖPRÜ GÜÇLENDİRMESİ USTALARI

 EMİNÖNÜ BİNA YENİLEME TAMİR FİYATLARI

 CEVİZLİBAĞ GÜÇLENDİRME UYGULAMA FİRMALARI

 ÇAVUŞBAŞI ZEMİN TADİLAT GÜÇLENDİRMELERİ

 CAĞALOĞLU GÜÇLENDİRME TADİLAT FİRMASI

 ACIBADEM VİLLA GÜÇLENDİRME USTALARI