KURUMSAL

Sika Yapı Kimyasalları

  Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

 

sika-seal-crystal-sg

Sika Seal Crystal SG

Çimento esaslı, tek bileşenli, kristalize su yalıtım malzemesi

Ürün Tanımı

Sika®Seal Crystal, özel katkılar içeren çimento esaslı, tek bileşenli, betona nüfuz
ederek su geçirimsizlik sağlayan, kristalize, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları n Temellerin dıştan yalıtımında

n Bodrumlarda
n Asansör kuyularında
n Yer altı garaj ve depolarında
n Su depolarında
n Tünel ve galerilerde
n Su seviyesinin altında kalan ve su girişinden etkilenen yapılarda
Özellikleri / Avantajları n Beton eleman içerisine nüfuz ederek kapiler boşlukları doldurur

n Hem negatif hem de pozitif taraftan uygulanabilir
n Eski, yeni, brüt beton yüzeylere uygulanabilir
n Uygulaması kolaydır

İndir (PDF, 49KB)

 


sika-monoplug

 Sika Monoplug

Sika®Monoplug
Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı

Ürün Tanımı

Sika®Monoplug su sızıntılarının durdurulmasında kullanılan çimento esaslı hızlı priz
alan tıkaç harcıdır.

Kullanım Alanları Sika®Monoplug şiddetli su sızıntısı olan aşağıdaki yerlerde yalıtım amacı ile

kullanılır;
n Temeller
n Bodrumlar
n Asansör kuyuları
n Yer altı garajları ve depoları
n Su depoları ve tankların iç ve dış betonarme duvarları
n Rezervuarlar, drenaj sistemleri, tüneller

Özellikleri / Avantajları n Kuru olarak veya yeterli miktarda su ile karıştırılıp harç olmak üzere her iki

şekilde de uygulanabilir
n Su sızıntılarını çok hızlı durdurur
n Kullanıma hazırdır
n Klorür içermez, donatıya zarar vermez

Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk Toz, gri
Ambalaj 5 ve 20 kg plastik bidon
Depolama
Depolama Koşulları / Raf
Ömrü

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru ve serin şartlarda doğru
bir şekilde saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 6 ay kullanıma uygundur.

Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı Çimento esaslı toz

İndir (PDF, 45KB)

 


sika-top-seal-107-

Sika Top Seal 107

Ürün Bilgi Föyü
Düzenleme 25.01.2008
Revizyon No: 0
Identification no
01 07 01 01 002 0 000001
Sikatop®
-Seal 107

Çimento esaslı su yalıtım malzemesi

Ürün Tanımı

SikaTop®
-Seal 107, sıvı polimer ve özel katkılar içeren çimento esaslı karışımdan
oluşan iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları n İç ve dış mekanlarda beton, çimento harçları ile sıvalı yüzey, tuğla ve briket

yüzeyler üzerinde su ve nem yalıtımı olarak
n Beton yapıların donma-çözülme etkisi ve buz çözücü tuzların korozif etkisine
karşı koruyucu olarak
n Yeni yapılarda ve tadilat uygulamalarında temel duvarlarında rijit su yalıtımı
olarak
n Gözenek ve deliklerde dolgu malzemesi olarak
n Temel ve bodrum katların su yalıtımı için
n Beton yapılarda hareketli olmayan ince çatlakların geçirimsizliği için
n Beton tamirat işlerinde tesviye harcı olarak
Özellikleri / Avantajları n Fırça veya ince mala ile uygulaması kolaydır

n Su gerektirmez
n Bileşenleri ambalajında oranlandırılmıştır
n El ile veya püskürtülerek uygulanabilir
n Karıştırılması hızlı ve kolaydır
n Uygun hazırlanmış yüzeylere iyi yapışır
n Betonu karbonatlaşmaya karşı korur
n Su penetrasyonuna karşı koruyucudur
n Çelik veya donatı için korozif değildir
n Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir
n Boyanabilir
n İçme suyu ile temasa uygundur

Deneyler
Onaylar / Standartlar British Board of Aggrement, Sertifika No. 95/3174

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doping Kontrol Merkezi tarafından BS
6920 standardına göre içme suyu ile temasa uygunluk onayı
(B.30.2.HAC.0.AP.00.00/2006-002) – (03.01.2006)
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından
İçme suyu ile temasa uygunluk onayı – (Kasım 2000)

Bayındırlık Bak. Poz No

04.477/1 (Beyaz)
04.477/2 (Gri)

İndir (PDF, 65KB)

 

sika-top-seal-107-

Sika Top Seal 107 Elastik

Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk A bileşeni: beyaz sıvı
B bileşeni: gri toz
Karışım: çimento grisi
Ambalaj 15 kg Set (A+B)
A bileşeni: 5 kg plastik bidon
B bileşeni: 10 kg kraft torba
30 kg Set (A+B)
A bileşeni: 10 kg plastik bidon
B bileşeni: 20 kg kraft torba

Depolama
Depolama Koşulları /
Raf Ömrü

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru şartlarda, nemden
koruyarak saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 6 ay kullanıma uygundur.
Sıvı bileşen dondan korunmalı, toz bileşen kuru ortamda depolanmalıdır.

Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı A Bileşeni: Sıvı polimer ve katkı maddesi

B Bileşeni: Portland çimentosu, özel agrega ve katkı maddeleri

Yoğunluk Toz: ~1,170 kg/l (gevşek birim ağırlık)
Taze harç: (A+B): ~1.70 kg/I

Uygulama Kalınlığı En az 0.75 mm
En fazla 1.5 mm

Sistem Bilgileri
Uygulama Detayları
Sarfiyat / Dozaj Yüzey pürüzlülüğü, yüzey profili ve uygulama kalınlığına bağlı olarak değişir.

Genel bilgi olarak ~1.7 kg/m2

/mm’dir. (Dökülme, yüzey profili, boşluk vb kayıplar

hariç)
30 kg’lık set ile ~17.6 l harç elde edilir.

Yüzey Kalitesi Yüzey her türlü kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ

ve gresten arındırılmış olmalıdır.
Betonun “pull-off” (çekme dayanımı) 1.0 N/mm2

’den büyük olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı Genel:

Yüzey, yüksek basınçlı su veya hava jeti, iğne uçlu temizleyiciler veya aşındırıcı
makina gibi uygun mekanik hazırlama yöntemlerinden birisi kullanılarak hazırlanmalı
ve kuru durumdaki yüzey önceden ıslatılarak suya doygun hale getirilmelidir.
Gözenek ve deliklerde dolgu malzemesi olarak:
Gözenek ve deliklerdeki kirletici maddeler yüksek basınçlı hava ile uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama Koşulları /
Sınırlamalar
Yüzey Sıcaklığı En az +8°C, en fazla. +30°C
Çevre Sıcaklığı En az +8°C, en fazla. +30°C

İndir (PDF, 65KB)

 

sikalastik490t

Sikalastic -490 T

Uygulama Talimatları
Uygulama Metodu /
Ekipmanlar

Astar uygulaması:
Sırlı kaplamalar, cam ve cam tuğla yüzeyler Sika® Primer-490 T ile astarlanmalıdır.
İlgili Ürün Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
Sika® Primer-490 T, temiz ve kuru bir bez ile tüm yüzeye sürülerek uygulanır.
Yeterli miktarda bez kullanılmalı ve yüzeyde astar uygulanmamış alan
kalmadığından emin olunmalıdır.
Şeffaf Su Yalıtımı / Yenileme:
Sika® Primer-490 T sertleştikten 1-2 saat sonra, Sikalastic®

-490 T ‘yi rulo veya fırça

kullanarak tüm yüzey kaplanacak şekilde uygulayınız.
12 saat sonra (18 saati geçirmeden) ikinci kat uygulanmalıdır.
Her kat için kuru film kalınlığı 1 mm’den fazla olmamalıdır.
Daha iyi su yalıtımı ve yaya trafiği dayanımı için üçüncü kat uygulama yapılabilir.
Sikalastic®
-490 T ıslak iken çok kaygan olabilir. Kaygan yüzeyler ile ilgili olarak
önlem alınması gereken durumlarda uygun bir kaymaz kat uygulaması yapılabilir.
Halen ıslak olan ürün üzerine kuru kuvarz kumu ile kaymaz zemin elde edilebilir.

Kürlenme Detayları
Uygulanan Ürünün
Kullanıma Hazır Hale
Gelmesi

Hafif yaya trafiğine açılabilme: 24 - 48 saat
Nihai kür: 7 gün

Notlar

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel Sınırlamalar

Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik
Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)
başvurmalıdırlar.

Yasal Notlar

Sika®
ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®

'nın tavsiyeleri
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı
durumlar hakkında Sika®

'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika®

ürünlerini kullanırken, doğru
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde
Sika®
tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan
Sika®
sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®

’nın ürünlerinin
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®

'ya başvurarak
temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

İndir (PDF, 50KB)

 

sika-igolflex-203

Sika Igolflex -203

Ürün Bilgi Föyü
Düzenleme 15.09.2010
Revizyon no: 1
Identification no:
01 07 02 05 003 X XXXXXX
Sika® Igolflex®-203

İki bileşenli, çimento ve bitüm emülsiyonu su yalıtım malzemesi

Ürün Tanımı

Sika®
Igolflex®
-203, iki bileşenli çimento ve bitüm emülsiyonu esaslı su yalıtım
malzemesidir. Birinci bileşen sıvı bitüm emülsiyonu, ikinci bileşen hızlı kürlenmeyi
sağlayan reaktif malzemeyi içerir.

Kullanım Alanları n Yapıların temel perdelerinin toprak altında kalan kısımlarında su yalıtım

kaplaması olarak uygulanır
n Islak hacim zeminleri ve balkonlarda çimento esaslı şapların altında su yalıtımı
olarak kullanıma uygundur
n Rutubet ve neme karşı koruyucu olarak
n Hafif ısı yalıtım panellerinin yapıştırılmasında
Özellikleri / Avantajları n Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz

n Kullanımı kolaydır
n Kuru ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir

Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk Sıvı bileşen: koyu kıvamlı, kahverengi - siyah

Toz bileşen : gri
Ambalaj 32 kg set

- Sıvı bileşen 24 kg
- Toz bileşen 8 kg

Depolama
Depolama Koşulları/Raf
ömrü

Açılmamış ve zarar görmemiş orjinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Kuru ortamda +5°C ila +35°C de depolanmalıdır.

İndir (PDF, 51KB)

 

sika-igolflex-205-

Sika Igolflex -205

Ürün Bilgi Föyü
Düzenleme 28.08.2006
Revizyon no: 0
Identification no:
01 07 02 05 001 0 000004
Sika® Igolflex®-N

 Kalın tabaka oluşturan, elastik, bitüm/kauçuk emülsiyonu

kaplama

Ürün Tanımı

Tek bileşenli, solvent içermeyen, elastik, koyu kıvamlı, yüksek yapılı ve örtücülüğü
yüksek, kauçuk/bitüm emülsiyon kaplamadır.

Kullanım Alanları Toprak altındaki her türlü beton yapının toprak nemi ve yağmur sularına karşı su

yalıtımında kullanılır.
Özellikleri / Avantajları n Kolay uygulanır
n Kullanıma hazırdır
n Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz
n Kılcal çatlaklarda, çatlak köprüsü kurar
n Düşük sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur
n Toprakta bulunan asitlere ve tuzlu suya dayanımlıdır
n Solvent içermez, parlamaz/alev almaz
n Kuru ve nemli yüzeylerde uygulanabilir

Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk Koyu kıvamlı, kahverengi-siyah
Ambalaj 25 kg plastik kova
190 kg varil

Depolama
Depolama Koşulları/Raf
Ömrü

Açılmamış ve zarar görmemiş orjinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay.
Kuru ortamda +5°C ila +35°C de depolanmalıdır.

Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı Kauçuk-bitüm emülsiyon
Yoğunluk 1.0 kg/l

Yüzeyin kuruması : ~ 3 – 4 saat
Dokunma kürü : ~ 5 – 10 saat
Tam kür : ~ 2 – 4 gün

Kür Hızı/Oranı

Kür hızı hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın rutubeti ve kaplama kalınlığına
bağlı olarak farklılık göstermektedir.

İndir (PDF, 52KB)

Sika Yapı Kimyasalları