yeni şantiyemize Beşiktaş Balmumcu Ortaköy Mustafa izzet efendi sok

yeni şantiyemize Beşiktaş Balmumcu Ortaköy Mustafa izzet efendi sok

yeni şantiyemize Beşiktaş Balmumcu Ortaköy  Mustafa izzet efendi  sok

Drenaj Nedir?

•  Günümüzde hayatımızın kaynağı olan yeraltı ve doğal hava şartlarıyla da oluşan su, hayatımızı bir çok konuda kolaylaştırdığı gibi bazı konularda da olumsuzlaştıraraktan zorlaştırıyor bilmektedir, su dünya üzerindeki canlılar için her ne kadar yaşamımız için vazgeçilmez olsa da bina- tesis gibi yapılar  için sıkıntı yaratabilmektedir.

•  Bu sıkıntıya neden olan su ve su yapılarını bina ve inşaatlardan uzaklaştırma su yalıtım uygulama kullanılan sisteme işlemlerinin bütününe Drenaj adı verilir.

• İç drenaj ve Dış drenaj olmak üzere; 2 çeşit drenaj sistemi vardır.

 Peki Bu Drenaj Sistemleri Neden Önemli ?

•  Bina ve yapıların statik açıdan daha uzun ömürlü olması ve su’dan daha az etkilenmesi için bina etraflarında ve çevrelerinde binaların korozyona maruz kalmaması için drenaj sistemi uyguluyoruz.

•  Bunu anlatabilmek için biraz yalıtım kısmını da anlatmamız gerekiyor.

•   Bundan önceki yazılarımızda Su Yalıtımın öneminden çokça bahsetmiştik, bu yazımızda biraz su yalıtım konusu üzerinden geçmek istiyoruz.

•  Yapılarımızı ve Binalarımızı yaparken önen taşıyan toprak altında kalan bölgelerde, yani temellerde ve bodrum katlarına yeraltı su kaynakları dışarıdan yapı ve bina içerisine sızdırmaması için temel bohçalama sistemiyle bir yalıtım uygulaması yapmamız gerekiyor.

• Bu su yalıtım uygulamaların türevi çimento esaslı ürünler, poliüretan esaslı ürünler olabilir.

• Buradan su yalıtım yapımı için hangi malzeme seçilirse seçilsin, ki genelde yapılan bütün esaslı malzemeler geçerlidir, kullanırken üretici fabrikaların sunduğu bazı detay sarfiyat miktarları vardır.

•  Bütün esaslı bir ürünle binamızın perde yalıtımı yapacağımızı, temel yalıtım yapacağımızı varsayalım, üreticiler genelde bu malzemenin metrekarede filesiz 2,5 kilogram fileli 4,5 kilogram arasında sarfiyat kullanılması gerektiğini söylemekteler.

•   Gördüğü gibi arada yarı yarıya bir fark var, peki bu farkın hesaplamalarını neye göre yaparak söylüyorlar?

•    Bu binanın toprak kısmı içerisinde olan basınçlı su miktarına göre yapı derinliğine göre değişim görüne bilmektedir.

•    Örnek diyelim ki 3 zemin bodrumlu kattan oluşan bir bodrum yapımız var.

•     Bu yapımızın-1. katında maruz olduğu su miktarıyla-2. katındaki maruz kaldığı su miktarlar arasında % 20 ile % 80 farklılıklar olabilir.

         Bunu Neden Yapıyoruz Peki?

•  Bitümüm izolasyon ve çimento bazlı Su yalıtım malzemesinin karışım oran miktarına göre uygulanan yüzeyde belirli bir kalınlık oluşturması için. 3,5 kilogram sarfiyat ve araya donatı filesi yaptığınız bir yüzeyde ortalama yaklaşık 3,15 milim civarında bir kalınlık meydana gelir.

•  Suyun basınç oranı ne kadar çok etkin olursa yalıtım yüzeyinden Mikron seviyesinde Kristaller malzemeler çözünmeye başlayarak yalıtımı yavaş bir şekilde bitirir.

         Burada drenajın rolü nedir?

•  Binamıza drenaj yaptığımız esnada, binaya çarpacak olan basınçlı su miktarı azalacağından suyun atım ömrü de daha fazla artacaktır ve bu da doğal olarak binamızın ömrünü uzatacaktır.

             Drenaj Çeşitleri Nelerdir?

             Drenaj - Drenaj sistemleri

             Drenaj sistemi

             Drenaj çalışması

             Drenaj nasıl yapılır

             Drenajın faydaları

             Güçlendirilmiş drenaj sistemi

             Su yalıtımı

             Drenaj su yalıtımı

             Drenaj izolasyon yapımı

             Drenaj su yalıtım koruması yapımı

             Drenaj nasıl çalışır

             Drenaj nerelere yapılır

             Drenajdın avantajları

             Drenajın faydaları

             Bahçe drenaj – bina drenaj

 

         Güçlendirilmiş Drenaj Nedir

  Güçlendirilmiş drenaj bina ve yapı demir donatısı kimyasal yollarla korozyon dan arındırılmış bina perdelerine uygun görüldüğü lokal ve noktasal alanlarda tamir haçlarıyla çiroz demir yerleri ve perde ile raddeye temel birleşim noktaları yüksek aderanslı tamir harçlarıyla tamirat dolum ve pah işlemleri yapılmalıdır.

   Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır

   Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı –

   Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır –

   Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları –

  Bahçe drenaj – bina drenaj nasıl yapılmalı

   Bina toprak altı temel ve perdelerin suyla ilişkisi kesilebilmesi için izolasyon ve su yalıtım işlemleri yapılmalıdır.

  Güçlendirilmiş drenaj nedir sorusuna gelirsek binanın çevresine suyun bina ve yapı statiğine temas ettirilmeden drenaj sistemiyle tahliye edilmesinin sağlanması gerekmektedir,

  Peki suyun bina yapı statiğine temas ettirmeden nasıl tahliye ettirilir öncelikli olarak bina ve yapı kenarındaki bölgelere müdahale kuyuları oluşturulmalı drenaj hatları bu köşelere yapılan kuyular sayesinde tıkanmadan ve dönüşlerden kırılmadan toplama ve tahliye kuyusuna suların akıtılması sağlanmalıdır,

  Bina çevresine yapılacak drenaj sistemi öncelik olarak detay iyi düşünülmeli detay çalışmaları iyi yapılmalıdır detay uygulamalarında bütün hesaplamalar detaylar düşünülmüş olmalıdır drenaj ve güçlendirilmiş drenaj- ve drenaj sistemi binanın sudan korunuma amaçlı kullanılmalıdır,

  Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır

   Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı –

    Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır –

    Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

    Doğru yapılan güçlendirilmiş drenaj sistemi Binanın dışındaki su ve rutubetin bina İçine sızmasını önlemek için yapılan imalatların tamamıdır.

 

  KANALİZASYON: Bina içinde pis su hatları kullanılan suyun önce PVC pi maş yardımlarıyla bina dışına taşınmasına sıhhi tesisat; bina dışındaki şehir kanalizasyon şebekesine intikalinden sonraki sisteme kanalizasyon ve nihayette Atıksu arıtma denir.

  GÜÇLENDİRİLMİŞ DRENAJ: sistemi ise, sadece yağmur sularının ve yüksek seviyede olan yeraltı sularının bina içerisine sızdırmadan uzaklaştırılması ile ilgilidir.

   Binanın bodrum katları seviyesinin üstünde olan yeraltı sularının binaya basınç yapmaması için bu suların bina kullanım kotunun altında bir seviyeye uzaklaştırılması için yapılan uygulamalardır. Bunun için yapının etrafına yapılan işlemin avantajı porozitesi yüksek, (süzme kabiliyeti olan) malzeme ile tabaka yapılır ve bina dip seviyesinden suları toplayan borular ile, su uzaklaştırılır.

  Ancak, esas, drenaj şebekesi; Yağmur sularının ve akarsu taşkınlarının binaları ve insanları etkilememesi için, Bina dışındaki açık alanlara yağan yağmuru, ızgaralı rögarlar vasıtası ile borulara alınıp, kentsel alandan uzaklaştırılması ve akarsulara boşaltılmasını sağlayan sistemlerdir. Kentsel alanda yüksek debili drenaj gerektiren alanlarda ve açık derelerde, en uygun drenaj sistemi “AÇIK KANALLAR” dur.

         Neden İç Drenaj

  Bina dışında drenaj yapma imkânı bulunmayan durumlarda bodrum katında yapılan türdür.

   Neden içeriden drenaj yapılması istenmekte bina dış tarafta komşu binalara bitişik yapılmış binalarda dışarıdan drenaj yapma imkânı bulunmamaktadır genellikle konutların merkezi yerinde bodrum döşemesi en az 2 m derinlikte zorunlu durumlarda yapı statiğine zarar vermeyecek şekilde 40×40 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılmalıdır.

   Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülmeli ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatılmalı gerekir.

 Kuyu içerisine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilmek gereklidir.

  Bir ucu suyun tahliye olacağı yere diğer ucu ise döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmelidir. Fakat boru, kuyu zemininden 15-20 cm yukarıda bırakılmalıdır ve ucuna da bir süzgeç takılması gerekir.

  Bina iç zeminden sızan su bodrumun radyal temel taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde su pompası çalışmakta ve suyun dışarı atılması sağlamaktadır.

  Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır- Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı -Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır- Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

2. Dış Drenaj

  İç drenajdan farkı, bina çevresi açık ve ferah olan yapılarda dışarıdan müdahale imkânı olan binalarda dış tan konut çevresinde temel duvarından 60-120 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 3,50 cm derinde %10-15 eğimli bir kanal açılmalıdır ve kanal zemininde genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenmeleri gerekmektedir. Künklerin birleşim ek noktaların alt yarısı, çimento harcıyla kapatılmaktadır.

 Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar taş tozu ile doldurularak iyice sıkıştırılmakta ve taş tozu dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulmaktadır.

 Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 70×50 cm çapında dik dörtgen şeklinde ve kanal tabanından 15-20 cm daha derinden başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen beton rögarlar-bacalar yapılmalı, künkler bu rögarlara bağlanmakta ve en düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. yerlere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

  Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da keçe sarılarak kullanılmaktadır.

  Çapları 100-150 -200 mm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler.

   Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

         Drenaj Sistemi Nasıl Yapılır?

   Doğru ve sağlam bir drenaj sistemi yapabilmesi için temel kotuna ulaşmak gerekir.

  Gerekirse temel kotunun minimum 50- 60 santim altına kadar inip sistemi doğru bir şekilde oluşturmak lazım.

   Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır

Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı -Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır- Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

 Delikli olan PVC boruların üzeri keçe ile sarılması gereklidir.  PVC delikli drenaj borusu, çamur gibi yapı ve atık gibi malzemelerden tıkanmaması için geotekstil keçe boruları etrafında 90 derece çepeçevre dolandırılıp belirli bir eğimli bir şekilde kuyuda toplanır ve kuyudan pompa yardımıyla borularla yönlendirilmesi veya pompayla binadan uzaklaştırılması gerekiyor.

  Yani, sağlıklı bir drenaj sistemi yapabilmek için temel Kotunun altına inmek gerekiyor, altına geçirimsiz bir yüzey elde edip drenaj borusu yerleştirilecek, onun üzerine bir mıcırla kapama işlemi yapıldıktan sonra normal, biraz daha geçirimli bir toprak yüzeyle bina çevre dolgusunun yapılması gerekiyor, tabi bu çevre dolgusu yaparken yalıtımla ilgili yapılması gereken birkaç işlemler var, bina perde betonumuzu bütün esaslı bir yalıtım uygulaması yaptıktan sonra bu yalıtımın dolgulardan zarar gelmemesi için  XPS dediğimiz ısı yalıtım levhaları ile korunması ve onun üzerine de drenaj levhası yapılması gerekiyor.

  Drenaj levhasını yapmamızdaki neden ise, yüzeysel gelen suların bina yalıtımına gelmeden drenaj levhasının üzerinden süzülerek drenaj borusuna sevk etmek.

  Burada dikkat edilmesi gerekilen bir konu var ki; su yalıtım uygulamasıyla drenaj sistemi beraber çalışan, koordine olan bir sistemdir.

 Hiçbirinin tek başına yapılmaması gerekiyor, su yalıtım uygulaması yapılıp onun üzerine bir drenaj levhası yapılması binaların ömrünü uzatacaktır