Nedir? Güçlendirilmiş Drenaj Sistemi? Drenaj Nedir? Nasıl Yapılır? Drenaj Çeşitleri

Nedir? Güçlendirilmiş Drenaj Sistemi? Drenaj Nedir? Nasıl Yapılır? Drenaj Çeşitleri

Nedir? Güçlendirilmiş Drenaj Sistemi?  Drenaj Nedir?  Nasıl Yapılır? Drenaj Çeşitleri

Nedir? Drenaj Faydaları Nelerdir?  Deniz kenarında dere havzaları kanarlarında veya yer altı su kaynakları fazla olan yerleşim alanlarınadasuların binanın içine sızmasını engeleyen bir su tahliye sistemidir,  drenaj  sistemin beraber yapılması gereken bğlayıcı ve sistem tamamlatıcı işlemler bina ve yapının yoprak altı perde ve temelin su yalıtımı ve koruma işlemleri ile beraber olarak yapının köşelerine müdahale drenaj kuyuları oluşturulmalıdır  

                Drenaj Nedir? •  Günümüzde hayatımızın kaynağı olan yeraltı ve doğal hava şartlarıyla da oluşan su, hayatımızı bir çok konuda kolaylaştırdığı gibi bazı konularda da olumsuzlaştıraraktan zorlaştırıyor bilmektedir, su dünya üzerindeki canlılar için her ne kadar yaşamımız için vazgeçilmez olsa da bina- tesis gibi yapılar  için sıkıntı yaratabilmektedir.

•  Bu sıkıntıya neden olan su ve su yapılarını bina ve inşaatlardan uzaklaştırma su yalıtım uygulama kullanılan sisteme işlemlerinin bütününe Drenaj adı verilir.

•  İç drenaj ve Dış drenaj olmak üzere; 2 çeşit drenaj sistemi vardır.

   Peki Bu Drenaj Sistemleri Neden Önemli ?

• Bina ve yapıların statik açıdan daha uzun ömürlü olması ve su’dan daha az etkilenmesi için bina etraflarında ve çevrelerinde binaların korozyona maruz kalmaması için drenaj sistemi uyguluyoruz.

• Bunu anlatabilmek için biraz yalıtım kısmını da anlatmamız gerekiyor.

•  Bundan önceki yazılarımızda Su Yalıtımın öneminden çokça bahsetmiştik, bu yazımızda biraz su yalıtım konusu üzerinden geçmek istiyoruz.

• Yapılarımızı ve Binalarımızı yaparken önen taşıyan toprak altında kalan bölgelerde, yani temellerde ve bodrum katlarına yeraltı su kaynakları dışarıdan yapı ve bina içerisine sızdırmaması için temel bohçalama sistemiyle bir yalıtım uygulaması yapmamız gerekiyor.

•  Bu su yalıtım uygulamaların türevi çimento esaslı ürünler, poliüretan esaslı ürünler olabilir.

• Buradan su yalıtım yapımı için hangi malzeme seçilirse seçilsin, ki genelde yapılan bütün esaslı malzemeler geçerlidir, kullanırken üretici fabrikaların sunduğu bazı detay sarfiyat miktarları vardır.

•  Bütün esaslı bir ürünle binamızın perde yalıtımı yapacağımızı, temel yalıtım yapacağımızı varsayalım, üreticiler genelde bu malzemenin metrekarede filesiz 2,5 kilogram fileli 4,5 kilogram arasında sarfiyat kullanılması gerektiğini söylemekteler.

• Gördüğü gibi arada yarı yarıya bir fark var, peki bu farkın hesaplamalarını neye göre yaparak söylüyorlar?

• Bu binanın toprak kısmı içerisinde olan basınçlı su miktarına göre yapı derinliğine göre değişim görüne bilmektedir.

• Örnek diyelim ki 3 zemin bodrumlu kattan oluşan bir bodrum yapımız var.

• Bu yapımızın-1. katında maruz olduğu su miktarıyla-2. katındaki maruz kaldığı su miktarlar arasında % 20 ile % 80 farklılıklar olabilir.

        Bunu Neden Yapıyoruz Peki?

•  Bitümüm izolasyon ve çimento bazlı Su yalıtım malzemesinin karışım oran miktarına göre uygulanan yüzeyde belirli bir kalınlık oluşturması için. 3,5 kilogram sarfiyat ve araya donatı filesi yaptığınız bir yüzeyde ortalama yaklaşık 3,15 milim civarında bir kalınlık meydana gelir.

•  Suyun basınç oranı ne kadar çok etkin olursa yalıtım yüzeyinden Mikron seviyesinde Kristaller malzemeler çözünmeye başlayarak yalıtımı yavaş bir şekilde bitirir.

         Burada drenajın rolü nedir?

• Binamıza drenaj yaptığımız esnada, binaya çarpacak olan basınçlı su miktarı azalacağından suyun atım ömrü de daha fazla artacaktır ve bu da doğal olarak binamızın ömrünü uzatacaktır.

             Drenaj Çeşitleri Nelerdir?

             Drenaj - Drenaj sistemleri

             Drenaj sistemi

             Drenaj çalışması

             Drenaj nasıl yapılır

             Drenajın faydaları

             Güçlendirilmiş drenaj sistemi

             Su yalıtımı

             Drenaj su yalıtımı

             Drenaj izolasyon yapımı

             Drenaj su yalıtım koruması yapımı

             Drenaj nasıl çalışır

             Drenaj nerelere yapılır

             Drenajdın avantajları

             Drenajın faydaları

             Bahçe drenaj – bina drenaj

         Güçlendirilmiş Drenaj Nedir

  Güçlendirilmiş drenaj bina ve yapı demir donatısı kimyasal yollarla korozyon dan arındırılmış bina perdelerine uygun görüldüğü lokal ve noktasal alanlarda tamir haçlarıyla çiroz demir yerleri ve perde ile raddeye temel birleşim noktaları yüksek aderanslı tamir harçlarıyla tamirat dolum ve pah işlemleri yapılmalıdır.

  Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır

  Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı –

 Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır –

 Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları –

 Bahçe drenaj – bina drenaj nasıl yapılmalı

 Bina toprak altı temel ve perdelerin suyla ilişkisi kesilebilmesi için izolasyon ve su yalıtım işlemleri yapılmalıdır.

 Güçlendirilmiş drenaj nedir sorusuna gelirsek binanın çevresine suyun bina ve yapı statiğine temas ettirilmeden drenaj sistemiyle tahliye edilmesinin sağlanması gerekmektedir,

 Peki suyun bina yapı statiğine temas ettirmeden nasıl tahliye ettirilir öncelikli olarak bina ve yapı kenarındaki bölgelere müdahale kuyuları oluşturulmalı drenaj hatları bu köşelere yapılan kuyular sayesinde tıkanmadan ve dönüşlerden kırılmadan toplama ve tahliye kuyusuna suların akıtılması sağlanmalıdır,

 Bina çevresine yapılacak drenaj sistemi öncelik olarak detay iyi düşünülmeli detay çalışmaları iyi yapılmalıdır detay uygulamalarında bütün hesaplamalar detaylar düşünülmüş olmalıdır drenaj ve güçlendirilmiş drenaj- ve drenaj sistemi binanın sudan korunuma amaçlı kullanılmalıdır,

 Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır

  Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı –

 Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır –

 Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

 Doğru yapılan güçlendirilmiş drenaj sistemi Binanın dışındaki su ve rutubetin bina

İçine sızmasını önlemek için yapılan imalatların tamamıdır.

 KANALİZASYON: Bina içinde pis su hatları kullanılan suyun önce PVC pi maş yardımlarıyla bina dışına taşınmasına sıhhi tesisat; bina dışındaki şehir kanalizasyon şebekesine intikalinden sonraki sisteme kanalizasyon ve nihayette Atıksu arıtma denir.

 GÜÇLENDİRİLMİŞ DRENAJ: sistemi ise, sadece yağmur sularının ve yüksek seviyede olan yeraltı sularının bina içerisine sızdırmadan uzaklaştırılması ile ilgilidir.

 Binanın bodrum katları seviyesinin üstünde olan yeraltı sularının binaya basınç yapmaması için bu suların bina kullanım kotunun altında bir seviyeye uzaklaştırılması için yapılan uygulamalardır. Bunun için yapının etrafına yapılan işlemin avantajı porozitesi yüksek, (süzme kabiliyeti olan) malzeme ile tabaka yapılır ve bina dip seviyesinden suları toplayan borular ile, su uzaklaştırılır.

  Ancak, esas, drenaj şebekesi; Yağmur sularının ve akarsu taşkınlarının binaları ve insanları etkilememesi için, Bina dışındaki açık alanlara yağan yağmuru, ızgaralı rögarlar vasıtası ile borulara alınıp, kentsel alandan uzaklaştırılması ve akarsulara boşaltılmasını sağlayan sistemlerdir. Kentsel alanda yüksek debili drenaj gerektiren alanlarda ve açık derelerde, en uygun drenaj sistemi “AÇIK KANALLAR” dur.

         Neden İç Drenaj

 Bina dışında drenaj yapma imkânı bulunmayan durumlarda bodrum katında yapılan türdür.

 Neden içeriden drenaj yapılması istenmekte bina dış tarafta komşu binalara bitişik yapılmış binalarda dışarıdan drenaj yapma imkânı bulunmamaktadır genellikle konutların merkezi yerinde bodrum döşemesi en az 2 m derinlikte zorunlu durumlarda yapı statiğine zarar vermeyecek şekilde 40×40 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılmalıdır.

 Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülmeli ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatılmalı gerekir.

 Kuyu içerisine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilmek gereklidir.

 Bir ucu suyun tahliye olacağı yere diğer ucu ise döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmelidir. Fakat boru, kuyu zemininden 15-20 cm yukarıda bırakılmalıdır ve ucuna da bir süzgeç takılması gerekir.

 Bina iç zeminden sızan su bodrumun radyal temel taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde su pompası çalışmakta ve suyun dışarı atılması sağlamaktadır.

 Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır- Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı -Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır- Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

2. Dış Drenaj

 İç drenajdan farkı, bina çevresi açık ve ferah olan yapılarda dışarıdan müdahale imkânı olan binalarda dış tan konut çevresinde temel duvarından 60-120 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 3,50 cm derinde %10-15 eğimli bir kanal açılmalıdır ve kanal zemininde genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenmeleri gerekmektedir. Künklerin birleşim ek noktaların alt yarısı, çimento harcıyla kapatılmaktadır.

 Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar taş tozu ile doldurularak iyice sıkıştırılmakta ve taş tozu dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulmaktadır.

 Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 70×50 cm çapında dik dörtgen şeklinde ve kanal tabanından 15-20 cm daha derinden başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen beton rögarlar-bacalar yapılmalı, künkler bu rögarlara bağlanmakta ve en düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. yerlere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

 Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da keçe sarılarak kullanılmaktadır.

 Çapları 100-150 -200 mm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler.

  Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

         Drenaj Sistemi Nasıl Yapılır?

  Doğru ve sağlam bir drenaj sistemi yapabilmesi için temel kotuna ulaşmak gerekir.

  Gerekirse temel kotunun minimum 50- 60 santim altına kadar inip sistemi doğru bir şekilde oluşturmak lazım.

  Drenaj- Drenaj sistemleri- Drenaj sistemi- Drenaj çalışması- Drenaj nasıl yapılır

Drenajın faydaları- Güçlendirilmiş drenaj sistemi -Su yalıtımı- Drenaj su yalıtımı -Drenaj izolasyon yapımı- Drenaj su yalıtım koruması yapımı- Drenaj nasıl çalışır- Drenaj nerelere yapılır- Drenajdın avantajları- Drenajın faydaları -Bahçe drenaj – bina drenaj

 Delikli olan PVC boruların üzeri keçe ile sarılması gereklidir.  PVC delikli drenaj borusu, çamur gibi yapı ve atık gibi malzemelerden tıkanmaması için geotekstil keçe boruları etrafında 90 derece çepeçevre dolandırılıp belirli bir eğimli bir şekilde kuyuda toplanır ve kuyudan pompa yardımıyla borularla yönlendirilmesi veya pompayla binadan uzaklaştırılması gerekiyor.

 Yani, sağlıklı bir drenaj sistemi yapabilmek için temel Kotunun altına inmek gerekiyor, altına geçirimsiz bir yüzey elde edip drenaj borusu yerleştirilecek, onun üzerine bir mıcırla kapama işlemi yapıldıktan sonra normal, biraz daha geçirimli bir toprak yüzeyle bina çevre dolgusunun yapılması gerekiyor, tabi bu çevre dolgusu yaparken yalıtımla ilgili yapılması gereken birkaç işlemler var, bina perde betonumuzu bütün esaslı bir yalıtım uygulaması yaptıktan sonra bu yalıtımın dolgulardan zarar gelmemesi için  XPS dediğimiz ısı yalıtım levhaları ile korunması ve onun üzerine de drenaj levhası yapılması gerekiyor.

 Drenaj levhasını yapmamızdaki neden ise, yüzeysel gelen suların bina yalıtımına gelmeden drenaj levhasının üzerinden süzülerek drenaj borusuna sevk etmek.

 Burada dikkat edilmesi gerekilen bir konu var ki; su yalıtım uygulamasıyla drenaj sistemi beraber çalışan, koordine olan bir sistemdir.

  Hiçbirinin tek başına yapılmaması gerekiyor, su yalıtım uygulaması yapılıp onun üzerine bir drenaj levhası yapılması binaların ömrünü uzatacaktır

SU YALITIMI – SU YALITIM FİRMASI – SU YALITIM FİRMALARI – SU YALITIM MALZEMELERİ – YALITIMI – YALITIM FİRMASI – YALITIM FİRMALARI – SU İZOLASYONU – SU İZOLASYON FİRMASI – SU İZOLASYON FİRMALARI – SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – İZOLASYON FİRMASI – İZOLASYON FİRMALARI   

TEMEL SU YALITIMI – TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TEMEL SU YALITIM FİRMALARI – TEMEL SU YALITIM MALZEMELERİ –  TEMEL YALITIMI – TEMEL YALITIM FİRMASI -TEMEL YALITIM FİRMALARI –   TEMEL SU İZOLASYONU – TEMEL SU İZOLASYON FİRMASI – TEMEL SU İZOLASYON FİRMALARI – TEMEL SU İZOLASYON MALZEMELERİ -TEMEL İZOLASYON – TEMEL İZOLASYON FİRMASI -TEMEL İZOLASYON FİRMALARI    

PERDE SU YALITIMI – PERDE SU YALITIM FİRMASI – PERDE SU YALITIM FİRMALARI – PERDE SU YALITIM MALZEMELERİ – PERDE YALITIMI – PERDE YALITIM FİRMASI – PERDE YALITIM FİRMALARI –   PERDE SU İZOLASYONU – PERDE SU İZOLASYON FİRMASI – PERDE SU İZOLASYON FİRMALARI – PERDE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – PERDE İZOLASYON – PERDE İZOLASYON FİRMASI – PERDE İZOLASYON FİRMALARI    

 

OTOPARK SU YALITIMI – OTOPARK SU YALITIM FİRMASI – OTOPARK SU YALITIM FİRMALARI – OTOPARK SU YALITIM MALZEMELERİ – OTOPARK YALITIMI – OTOPARK YALITIM FİRMASI – OTOPARK YALITIM FİRMALARI – OTOPARK SU İZOLASYONU – OTOPARK SU İZOLASYON FİRMASI – OTOPARK SU İZOLASYON FİRMALARI – OTOPARK SU İZOLASYON MALZEMELERİ – OTOPARK İZOLASYON – OTOPARK İZOLASYON FİRMASI – OTOPARK İZOLASYON FİRMALARI   

 

ASANSÖR SU YALITIMI – ASANSÖR SU YALITIM FİRMASI – ASANSÖR SU YALITIM FİRMALARI – ASANSÖR SU YALITIM MALZEMELERİ – ASANSÖR YALITIMI – ASANSÖR YALITIM FİRMASI – ASANSÖR YALITIM FİRMALARI – ASANSÖR SU İZOLASYONU – ASANSÖR SU İZOLASYON FİRMASI – ASANSÖR SU İZOLASYON FİRMALARI – ASANSÖR SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ASANSÖR İZOLASYON – ASANSÖR İZOLASYON FİRMASI – ASANSÖR İZOLASYON FİRMALARI   

 

HAVUZ SU YALITIMI – HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HAVUZ SU YALITIM FİRMALARI – HAVUZ SU YALITIM MALZEMELERİ – HAVUZ YALITIMI – HAVUZ YALITIM FİRMASI – HAVUZ YALITIM FİRMALARI – HAVUZ SU İZOLASYONU – HAVUZ SU İZOLASYON FİRMASI – HAVUZ SU İZOLASYON FİRMALARI – HAVUZ SU İZOLASYON MALZEMELERİ – HAVUZ İZOLASYON – HAVUZ İZOLASYON FİRMASI – HAVUZ İZOLASYON FİRMALARI 

 

SU DEPOSU SU YALITIMI – SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU SU YALITIM FİRMALARI – SU DEPOSU SU YALITIM MALZEMELERİ –  SU DEPOSU YALITIMI – SU DEPOSU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU YALITIM FİRMALARI – SU DEPOSU SU İZOLASYONU – SU DEPOSU SU İZOLASYON FİRMASI – SU DEPOSU SU İZOLASYON FİRMALARI – SU DEPOSU SU İZOLASYON MALZEMELERİ – SU DEPOSU İZOLASYON – SU DEPOSU İZOLASYON FİRMASI – SU DEPOSU İZOLASYON FİRMALARI 

AÇIK TERAS SU YALITIMI – AÇIK TERAS SU YALITIM FİRMASI – AÇIK TERAS SU YALITIM FİRMALARI – AÇIK TERAS SU YALITIM MALZEMELERİ –  AÇIK TERAS YALITIMI – AÇIK TERAS YALITIM FİRMASI – AÇIK TERAS YALITIM FİRMALARI – AÇIK TERAS SU İZOLASYONU – AÇIK TERAS SU İZOLASYON FİRMASI – AÇIK TERAS SU İZOLASYON FİRMALARI – AÇIK TERAS SU İZOLASYON MALZEMELERİ – AÇIK TERAS İZOLASYON – AÇIK TERAS İZOLASYON FİRMASI – AÇIK TERAS İZOLASYON FİRMALARI 

 

ÇATI SU YALITIMI – ÇATI SU YALITIM FİRMASI – ÇATI SU YALITIM FİRMALARI – ÇATI SU YALITIM MALZEMELERİ –  ÇATI YALITIMI – ÇATI YALITIM FİRMASI – ÇATI YALITIM FİRMALARI – ÇATI SU İZOLASYONU – ÇATI SU İZOLASYON FİRMASI – ÇATI SU İZOLASYON FİRMALARI – ÇATI SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ÇATI İZOLASYON – ÇATI İZOLASYON FİRMASI – ÇATI İZOLASYON FİRMALARI – ÇATI AKTARMA FİRMASI – ÇATI KAPLAMA FİRMASI – GİZLİ DERE SU YALITIM FİRMASI

 

ETERNİT SU YALITIMI – SAÇ ÇATI SU YALITIM FİRMASI – PANEL SU YALITIM FİRMALARI – AHŞAP ÇATI SU YALITIM MALZEMELERİ – SHİNGLE YALITIMI – KUMLU MEMBRAN YALITIM FİRMASI – KİREMİT ÇATI YALITIM FİRMALARI –   BRAS ÇATI SU İZOLASYONU – ÇATI EKLERİ TAMİRİ SU İZOLASYON FİRMASI – VİLLA ÇATI SU İZOLASYON FİRMALARI – FABRİKA ÇATI SU İZOLASYON MALZEMELERİ – BİNA ÇATI İZOLASYON – YAPI ÇATI İZOLASYON FİRMASI – ÇARDAK ÇATI İZOLASYON FİRMALARI   

İSTANBUL SU YALITIMI – İSTANBUL SU YALITIM FİRMASI – İSTANBUL SU YALITIM FİRMALARI – İSTANBUL SU YALITIM MALZEMELERİ – İSTANBUL YALITIMI – İSTANBUL YALITIM FİRMASI – İSTANBUL YALITIM FİRMALARI – İSTANBUL SU İZOLASYONU – İSTANBUL SU İZOLASYON FİRMASI – İSTANBUL SU İZOLASYON FİRMALARI – İSTANBUL SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İSTANBUL İZOLASYON – İSTANBUL İZOLASYON FİRMASI – İSTANBUL İZOLASYON FİRMALARI   

EDİRNE SU YALITIMI – EDİRNE SU YALITIM FİRMASI – EDİRNE SU YALITIM FİRMALARI – EDİRNE SU YALITIM MALZEMELERİ – EDİRNE YALITIMI – EDİRNE YALITIM FİRMASI – EDİRNE YALITIM FİRMALARI – EDİRNE SU İZOLASYONU – EDİRNE SU İZOLASYON FİRMASI – EDİRNE SU İZOLASYON FİRMALARI – EDİRNE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – EDİRNE İZOLASYON FİRMASI – EDİRNE İZOLASYON FİRMALARI   

TEKİRDAĞ SU YALITIMI – TEKİRDAĞ SU YALITIM FİRMASI – TEKİRDAĞ SU YALITIM FİRMALARI – TEKİRDAĞ SU YALITIM MALZEMELERİ – TEKİRDAĞ YALITIMI – TEKİRDAĞ YALITIM FİRMASI – TEKİRDAĞ YALITIM FİRMALARI – TEKİRDAĞ SU İZOLASYONU – TEKİRDAĞ SU İZOLASYON FİRMASI – TEKİRDAĞ SU İZOLASYON FİRMALARI – TEKİRDAĞ SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – TEKİRDAĞ İZOLASYON FİRMASI – TEKİRDAĞ İZOLASYON FİRMALARI 

YALOVA SU YALITIMI – YALOVA SU YALITIM FİRMASI – YALOVA SU YALITIM FİRMALARI – YALOVA SU YALITIM MALZEMELERİ – YALOVA YALITIMI – YALOVA YALITIM FİRMASI – YALOVA YALITIM FİRMALARI – YALOVA SU İZOLASYONU – YALOVA SU İZOLASYON FİRMASI – YALOVA SU İZOLASYON FİRMALARI – YALOVA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – YALOVA İZOLASYON FİRMASI – YALOVA İZOLASYON FİRMALARI 

BURSA SU YALITIMI – BURSA SU YALITIM FİRMASI – BURSA SU YALITIM FİRMALARI – BURSA SU YALITIM MALZEMELERİ – BURSA YALITIMI – BURSA YALITIM FİRMASI – BURSA YALITIM FİRMALARI – BURSA SU İZOLASYONU – BURSA SU İZOLASYON FİRMASI – BURSA SU İZOLASYON FİRMALARI – BURSA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – BURSA İZOLASYON FİRMASI – BURSA İZOLASYON FİRMALARI 

SAPANCA SU YALITIMI – SAPANCA SU YALITIM FİRMASI – SAPANCA SU YALITIM FİRMALARI – SAPANCA SU YALITIM MALZEMELERİ – SAPANCA YALITIMI – SAPANCA YALITIM FİRMASI – SAPANCA YALITIM FİRMALARI – SAPANCA SU İZOLASYONU – BURSA SU İZOLASYON FİRMASI – BURSA SU İZOLASYON FİRMALARI – BURSA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – SAPANCA İZOLASYON FİRMASI – SAPANCA İZOLASYON FİRMALARI 

ABANT SU YALITIMI – ABANT SU YALITIM FİRMASI – ABANT SU YALITIM FİRMALARI – ABANT SU YALITIM MALZEMELERİ – ABANT YALITIMI – ABANT YALITIM FİRMASI – ABANT YALITIM FİRMALARI – ABANT SU İZOLASYONU – ABANT SU İZOLASYON FİRMASI – ABANT SU İZOLASYON FİRMALARI – ABANT SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – ABANT İZOLASYON FİRMASI – ABANT İZOLASYON FİRMALARI 

KARTEPE SU YALITIMI – KARTEPE SU YALITIM FİRMASI – KARTEPE SU YALITIM FİRMALARI – KARTEPE SU YALITIM MALZEMELERİ – KARTEPE YALITIMI – KARTEPE YALITIM FİRMASI – KARTEPE YALITIM FİRMALARI – ABANT SU İZOLASYONU – KARTEPE SU İZOLASYON FİRMASI – KARTEPE SU İZOLASYON FİRMALARI – KARTEPE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – KARTEPE İZOLASYON FİRMASI – KARTEPE İZOLASYON FİRMALARI 

BOLU SU YALITIMI – BOLU SU YALITIM FİRMASI – BOLU SU YALITIM FİRMALARI – BOLU SU YALITIM MALZEMELERİ – BOLU YALITIMI – BOLU YALITIM FİRMASI – BOLU YALITIM FİRMALARI – BOLU SU İZOLASYONU – BOLU SU İZOLASYON FİRMASI – BOLU SU İZOLASYON FİRMALARI – BOLU SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – BOLU İZOLASYON FİRMASI – BOLU İZOLASYON FİRMALARI 

ÇANAKKALE SU YALITIMI – ÇANAKKALE SU YALITIM FİRMASI – ÇANAKKALE SU YALITIM FİRMALARI – ÇANAKKALE SU YALITIM MALZEMELERİ – ÇANAKKALE YALITIMI – ÇANAKKALE YALITIM FİRMASI – ÇANAKKALE YALITIM FİRMALARI – ÇANAKKALE SU İZOLASYONU – ÇANAKKALE SU İZOLASYON FİRMASI – ÇANAKKALE SU İZOLASYON FİRMALARI – ÇANAKKALE SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZOLASYON – ÇANAKKALE İZOLASYON FİRMASI – ÇANAKKALE İZOLASYON FİRMALARI 

İZMİR SU YALITIMI – İZMİR SU YALITIM FİRMASI – İZMİR SU YALITIM FİRMALARI – İZMİR SU YALITIM MALZEMELERİ – İZMİR YALITIMI – İZMİR YALITIM FİRMASI – İZMİR YALITIM FİRMALARI – İZMİR SU İZOLASYONU – İZMİR SU İZOLASYON FİRMASI – İZMİR SU İZOLASYON FİRMALARI – İZMİR SU İZOLASYON MALZEMELERİ – İZMİRİZOLASYON – İZMİR İZOLASYON FİRMASI – İZMİR İZOLASYON FİRMALARI 

BODRUM SU YALITIMI – BODRUM SU YALITIM FİRMASI – BODRUM SU YALITIM FİRMALARI – BODRUM SU YALITIM MALZEMELERİ – BODRUM YALITIMI – BODRUM YALITIM FİRMASI – BODRUM YALITIM FİRMALARI – BODRUM SU İZOLASYONU – BODRUM SU İZOLASYON FİRMASI – BODRUM SU İZOLASYON FİRMALARI – BODRUM SU İZOLASYON MALZEMELERİ –  BODRUM İZOLASYON – BODRUM  İZOLASYON FİRMASI – BODRUM   İZOLASYON FİRMALARI 

ANTALYA SU YALITIMI – ANTALYA SU YALITIM FİRMASI – ANTALYA SU YALITIM FİRMALARI – ANTALYA SU YALITIM MALZEMELERİ – ANTALYA YALITIMI – ANTALYA YALITIM FİRMASI – ANTALYA YALITIM FİRMALARI – ANTALYA SU İZOLASYONU – ANTALYA SU İZOLASYON FİRMASI – ANTALYA SU İZOLASYON FİRMALARI – ANTALYA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ANTALYA İZOLASYON – ANTALYA İZOLASYON FİRMASI – ANTALYA   İZOLASYON FİRMALARI 

ANKARA SU YALITIMI – ANKARA SU YALITIM FİRMASI – ANKARA SU YALITIM FİRMALARI – ANKARA SU YALITIM MALZEMELERİ – ANKARA YALITIMI – ANKARA YALITIM FİRMASI – ANKARA YALITIM FİRMALARI – ANKARA SU İZOLASYONU – ANKARA SU İZOLASYON FİRMASI – ANKARA SU İZOLASYON FİRMALARI – ANKARA SU İZOLASYON MALZEMELERİ – ANKARA İZOLASYON – ANKARA İZOLASYON FİRMASI – ANKARA   İZOLASYON FİRMALARI 

Atak gurup inşaat izolasyon mimari proje geliştirme san. Tic. Ltd. Şti; güçlü kurumsal yapısı, güvenilir tedarik ağıyla ve deneyimli uzman kadrosu ile Su İzolasyon, Isı ve Ses İzolasyon, Zemin Sistemleri̇,

Çatı Sistemleri ile sektörlerinin önde gelen firmalarından biri durumunda hızla ilerlemektedir.

Hizmette sağladığı kalite, sürdürdüğü araştırma ve geliştirme çalışmaları ve ticari itibarı ile sektöründe tedarik ve uygulama yönünden liderlik konumunu kazanmıştır.

Atak gurup İnşaat & İzolasyon, uzmanı olduğu izolasyon konusunda da hizmetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan buyana ATAK GURUP İnşaat & İzolasyon’un felsefesi, kendi tasarım ve detay yöntemlerini geliştirerek, iç pazarda kaliteli, güvenilir ve çağdaş yerini korumak ve geliştirmek olmuştur.

Yılların birikimi ATAK GURUP İnşaat & İzolasyon’un çok sayıda yatırım projelerinde yer almasını sağlamıştır. Burada özetlenen; geçmişte yapılan işler, halen yapılmakta olan ve ileride yapılması hedef alınan işler için en büyük teminatımızdır.

Temel İzolasyon

ATAK GURUP İZOLASYON FİRMASI OLARAK YAPILARDAKİ SU İZOLASYON SORUNLARI KONUSUNDA UZMAN SU YALITIM USTASI KADROMUZLA İSTANBUL’UN TÜM BÖLGELERİNDE SU YALITIM UYGULAMASI YAPMAKTAYIZ, TEMEL SU YALITIMI UYGULAMA FİRMASI OLARAK TEMEL ALTI BOHÇALAMA SU YALITIMI VE TEMEL SU İZOLASYON UYGULAMASI VE YAPI TEMELLERİNDEKİ SU SIZINLILARININ SU YALITIMI VE ÇÖZÜMÜNÜ OLUŞTURMAKTAYIZ, İSTANBULTA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SU YALITIM KEFİŞLERİMİZ SONUÇUNDA ÇOĞUL  SEKİ YAPILARIN ZEMİN KATLARINDA SU YALITIMI SORUNU  İLE KARŞILAŞMAKTAYIZ BU GİBİ İSU İZOLASYON ÇÖZÜMLERİ İÇİN YAPI TEMELLERİN SU SIZINTISI OLANA ÇATLAK VE SOĞUK DERZ GİBİ KISIMLARIN AKTİF SU KAÇAKLARI İÇİN POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. BUNLA BİRLİKTE NEGATİF SU YALITIMI ÇÖZÜMÜ İÇİN KRİSTALİZE SÜRME İZOLASYON UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. BU İKİ ZOLASYON YÖNTEMİ İLE BİNA İÇİNE GELEN SU SORUNU KESİN OLARAK GARANTİLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜME KOŞUŞMUŞ OLUR.

 

TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ 1-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. 2-) PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TEMEL SU İZOLASYON FİRMASI – TEMEL SU YALITIMI NASIL YAPILIR – TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TEMEL SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – TEMEL SU YALITIMI NEDİR – TEMEL ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – TEMEL SU İZOLASYON USTASI – TEMEL MEBRAN UYGULAMASI – TEMEL SU YALITIM MALZEMESİ – TEMEL ALTI DRENAJ SU YALITIMI – TEMEL SU YALITIM USTASI – EN İYİ TEMEL İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR TEMEL SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY TEMEL İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – KARTAL TEMEL SU YALITIM FİRMASI – PENDİK TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – GEBZE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – SARIYER TEMEL SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT TEMEL SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ TEMEL SU YALITIM FİRMASI – TUZLA TEMEL SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ TEMEL SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY TEMEL SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN TEMEL SU YALITIM FİRMASI – FLORYA TEMEL SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE TEMEL SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR SU YALITIM – ÜSKÜDAR SU İZOLASYON – ÜSKÜDAR SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY SU YALITIM – ÇEKMEKÖY SU İZOLASYON – ÇEKMEKÖY SU YALITIM FİRMASI – SANCAKTEPE SU YALITIM FİRMASI – SANCAKTEPE SU YALITIM – SANCAKTEPE SU İZOLASYON – SANCAKTEPESU YALITIM FİRMASI 

Perde İzolasyon: ATAK GURUP İZOLASYON FİRMASI OLARAK YAPI PERDELERİNDEKİ SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ İÇN ÖNCELİKLE SU YALITIM KONUSUNDA UZMAN SU YALITIM USTALARIMIZ VE SU YALITIM UZMAN TEKNİK EKİBİMİZLE YAPILAN KEŞİFLER SONUÇUNDA PERDE SU YALITIM ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ BELİRTİYORUZ YAPILARDA GELENDE ÇİFT YÜZ PERDELERDE BİTÜM ESASLI LİKİT SÜRME SU YALITIMI VE BİTÜM MEMBRAN SU YALITIMI VE PVC SU YALITIMI UYGULAMASI YAPILMAKTADIR. SU YALITIMUYGULAMASI ÖNCESİNDE SUYALITIM İÇİN UYGUN YÜZEY HAZIRLIĞI SU İZOLASYON UYGULAMASI KADAR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. İNŞAAT FİRMALARI YETKİLİLERİNDE VEYA GENEL OLARAK İNSANLARDA ŞÖYLE BİR YANLIŞ KANI BULUNMAKTADIR. SU YALITIMI YAPTIRDIK ARTIK BURAYA SU DRENAJ UYGULAMASI YAPILMASINA GEREK YOK GİBİ İSTEKLER BULUNMAKTA BU DURUM TAMAMEN YALIŞ BİR BİLGİDİR. SU DRENAJ UYGULAMASI SU YALITIMININ KORUNMASI VE BASINLI SUYA MAHRUZ KALMAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR DETAYDIR. TÜRKİYE GENELİNDE ÖZELLİLE İSTANBULDA YAPILARIN BİR ÇOKU ESKİ VE SU YALITIM SORUNU BULUNMAKTADIR. BU GİBİ BİNA PERDELERİNDEN GELEN SU SIZINTILARI VE YAPISAL ÇATLAKLARDAN GELEN SU SIZINTISI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPI ETRAFINDAKİ TOPRAK KISMIN ALINMASI DURUMU VARSA ÖNCELİKLE BU YÖNTEN İLE BİNA ÇEVRESİ AÇILIP SU YALITIM ONARIM YAPILMAKTADIR. AMA BU ŞEKİLDE MÜNKÜN OLMAYAN YAPILARDA SU YALITIM ÇÖZÜMÜ İÇİN GENELDE BİNA İÇİNDEN ÇATLAKLARA SU YALITIM ENJEKSİYON UYGULAMASI VE NEGATİF SU YALITIM MALZEMELERİ İLE SÜRME UYGULAMA YAPILARAK YAPILARDINIZI SUYA MARUZ OLMASINI TAMAMEN ÖNLEMEKTEYİZ YAPILAN TÜM SU YZLITIM UYGULAMALARI FİRMA GARNTİMİZDEDİR. BİZLER SU YALITIM FİRMASI OLARAK SU YALITIM UZMANI OLARAK BU GİBİ İŞLERİ YILLARIN VERMİŞ OLDUĞU BİLGİ VE BİRİKİM İLE YAPMAKTAYIZ.

PERDE SU YALITIM FİRMASI – PERDE SU İZOLASYON FİRMASI – PERDE SU YALITIMI NASIL YAPILIR ? PERDE BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL PERDE SU YALITIM FİRMASI – PERDE SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – PERDE SU YALITIMI NEDİR – PERDE ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – PERDE SU İZOLASYON USTASI – PERDE MEBRAN UYGULAMASI – PERDE SU YALITIM MALZEMESİ – PERDE ALTI DRENAJ SU YALITIMI – PERDE SU YALITIM USTASI – EN İYİ PERDE İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN PERDE SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR PERDE SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY PERDE İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE PERDE SU YALITIM FİRMASI – KARTAL PERDE SU YALITIM FİRMASI – PENDİK PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – GEBZE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – SARIYER PERDE SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ PERDE SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT PERDE SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ PERDE SU YALITIM FİRMASI – TUZLA PERDE SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ PERDE SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE PERDE SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY PERDE SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE PERDE SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN PERDE SU YALITIM FİRMASI – FLORYA PERDE SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE PERDE SU YALITIM FİRMASI 
PERDE BOHÇALAMA SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ 1-) BİTÜM SÜRME ESASLI SU YALITIM UYGULAMASI. 2-) BİTÜM ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI. 3-)PVC ESASLI MEMBRAN UYGULAMASI.

Su Deposu Yalıtım su deposu su yalıtımı yapı içlerinde yapılması gereken en önemli su yalıtım uygulamalarından biridir. su deposu su yalıtım firması olarak hemen hijyenik su deposu hemende içme su depoları uygulaması yapmaktayız su deposu içeme suyu sertifikası olan su yalıtım malzemelerimiz ile uzman su yalıtım ustalarımız ile su depolarındaki çatlaklardan gelen su izolasyon sorunlarını çözmekteyiz. 

SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU SU İZOLASYON FİRMASI – SU DEPOSU SU YALITIMI NASIL YAPILIR – SU DEPOSU BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SU DEPOSU SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – SU DEPOSU SU YALITIMI NEDİR – SU DEPOSU ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – SU DEPOSU SU İZOLASYON USTASI – SU DEPOSU MEBRAN UYGULAMASI – SU DEPOSU SU YALITIM MALZEMESİ – SU DEPOSU ALTI DRENAJ SU YALITIMI – SU DEPOSU SU YALITIM USTASI – EN İYİ SU DEPOSU İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY SU DEPOSU İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – KARTAL SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – PENDİK SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – GEBZE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – SARIYER SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – TUZLA SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – FLORYA SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE SU DEPOSU SU YALITIM FİRMASI 
SU DEPOSU SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ (İÇME SU SERTİFİKALI) 1-)ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. 2-)PVC MEMBRAN ESASLI YALITIM UYGULAMASI.

Havuz Su Yalıtım 

ATAK GURUP HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HAVUZ SU İZOLASYON FİRMASI – HAVUZ SU YALITIMI NASIL YAPILIR – HAVUZ BOHÇALAMA SU YALITIMI FİRMASI – İSTANBUL HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HAVUZ SU SIZINTINSINI ÇÖZÜMÜ – HAVUZ SU YALITIMI NEDİR – HAVUZSU ALTI SU YALITIM UYGULAMASI – HAVUZ SU İZOLASYON USTASI – HAVUZ MEBRAN UYGULAMASI – HAVUZ SU YALITIM MALZEMESİ – HAVUZ ALTI DRENAJ SU YALITIMI – HAVUZ SU YALITIM USTASI – EN İYİ HAVUZ İZOLASYON MALZEMESİ – EN YAKIN HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ATAŞEHİR HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – KADIKÖY HAVUZ İZOLASYON FİRMASI – MALTEPE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – KARTAL HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – PENDİK HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÜSKÜDAR HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÜMRANİYE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÇENGELKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – GEBZE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ÇEKMEKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – SARIYER HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – BEŞİKTAŞ HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ZEKERİYAKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ACARKENT HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – KEMERBURGAZ HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – TUZLA HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – HADIMKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – BEYLİZDÜZÜ HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – GÖZTEPE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ŞİLE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – ORTAKÖY HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – İSTİNYE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – EMİRGAN HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – FLORYA HAVUZ SU YALITIM FİRMASI – BÜYÜKÇEKMECE HAVUZ SU YALITIM FİRMASI 
HAVUZ SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ 1-)ÇİMENTO ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI. 2-)POLİÜRETAN ESASLI SÜRME YALITIM UYGULAMASI.